Home
Wie zijn wij
Onze visie en doelstelling
Activiteiten - divers
Activiteiten - dansles
Activiteiten - Cardia
Culture - brassbands
Optredens / talentenjacht
Onze gegevens en locatie
Neem contact met ons op
Kind aanmelden
Sponsors
Fotogalerij
Stichting YEOH & Culture
Waar kinderen gewoon kinderen mogen zijn
Home

 

Stichting YEOH & Culture is een stichting dat zich richt op kansarme kinderen en jongeren vooralsnog in de wijk Mariahoeve in Den Haag.

 

We zijn als gezin een bewonersinitiatief begonnen in 2013. Ons bewonersinitiatief heette toen Young Eagles of Hope. De activiteiten hebben we eerst vanuit huis aangeboden. In april 2015 hebben we een locatie gevonden in het Wijkcentrum Mariahoeve. Op 25 februari jl. is de Stichting YEOH & Culture opgericht.

De kinderen zijn de nieuwe generatie, ze hebben onze hulp nodig. Als wij voorzien in de basisbehoeften, in hun studie, maar ook de kinderen en jongeren uit het sociale isolement halen, dan kunnen zij opgroeien tot bijzondere en krachtige kinderen. Door middel van deze stichting hopen wij dat zij hun gaven en talenten leren ontdekken en te ontwikkelen die ze weer kunnen gebruiken in hun dagelijkse leven.  

 

Dus laten we de kinderen / jongeren en hun gezinnen helpen. Zij hebben liefde, kracht en hoop nodig. 
En dat willen we hun geven.

We zijn dankbaar dat we een nieuw team hebben gevormd. Op dit moment hebben we 4 vrijwilligers die ons op alle gebieden ondersteunen en 2 vrijwilligers die danslessen geven. Binnenkort zullen de vrijwilligers zich voorstellen. 

 
Stichting YEOH & Culture zoekt meerdere vrijwilligers 
VRIJWILLIGER:

 

Algemeen
Stichting YEOH & Culture is een stichting die zich richt op de kwetsbare gezinnen vooralsnog in de wijk Mariahoeve.
Stichting YEOH & Culture wil kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 - 18 jaar die in armoede leven een kans bieden om zichzelf te kunnen zijn. Veel van deze kinderen / jongeren hebben geen sociale activiteiten zoals sport, dans of andere evenementen. We stellen onze tijd beschikbaar om deze groep een veilige plek te kunnen bieden waar ze kunnen spelen, knutselen, dansen en andere activiteiten kunnen doen. Als organisatie zonder winstoogmerk draait Stichting YEOH & Culture op subsidies, sponsors en giften van donateurs. Vrijwilligers zijn de drijvende kracht achter de organisatie en worden begeleid door onze ervaren krachten.

 

De uitdaging
Onder begeleiding van de ervaren kracht werk je mee aan de vergroting van de naamsbekendheid van de stichting in de wijk Mariahoeve. Je ondersteunt bij diverse activiteiten. Te denken valt aan creatieve activiteit, sport en spel, dans en zang, maar ook bij de maaltijdverstrekking.

 

Taken (het is mogelijk te kiezen voor slechts één van deze taken)
• Ondersteunen en mee bedenken van de creatieve activiteit op de woensdagmiddag
• Ondersteunen van de zang- en danslessen op de woensdagmiddag en ook bij optredens
• Ondersteunen bij de maaltijdvoorziening (koken, begeleiden van kinderen) op de woensdagavond (twee keer per maand).
 

• Begeleiden van bijvoorbeeld zaalvoetbal, kinderen de basis van voetbal leren of andere sportactiviteiten 

• Het onderhouden van de facebookpagina en/of twitteraccount van de stichting.

 

 Competenties
• passie voor kinderen is een pré
 

• Samenwerken
• Creatief denken
• Mondelinge communicatie
• Schriftelijke communicatie 

 

Wij bieden
• Een gezellige plek om ervaring op te doen met kinderwerk
• Eenplek waar je je eigen taken kunt ontwikkelen maar waar samenwerking heel belangrijk is
• Voldoening halen uit het neerzetten van een geslaagde middag / avond voor de kinderen

Reacties
Neem contact op met Bianca Appel via telefoonnummer 06-43614683 of mail voor meer informatie naar
info@yeoh.nlStichting YEOH & Culture zoekt secretaris voor het Bestuur 

 

Algemeen
Stichting YEOH & Culture is een stichting die zich richt op de kwetsbare gezinnen vooralsnog in de wijk Mariahoeve.
Stichting YEOH & Culture wil kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 - 18 jaar die in armoede leven een kans bieden om zichzelf te kunnen zijn. Veel van deze kinderen / jongeren hebben geen sociale activiteiten zoals sport, dans of andere evenementen. We stellen onze tijd beschikbaar om deze groep een veilige plek te kunnen bieden waar ze kunnen spelen, knutselen, dansen en andere activiteiten kunnen doen. Als organisatie zonder winstoogmerk draait Stichting YEOH & Culture op subsidies, sponsors en giften van donateurs.

 

De uitdaging
Wegens het terugtrekken van de huidige secretaris zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris.

 

De secretarisfunctie bestaat eveneens uit meerder onderdelen. Allereerst is de secretaris het geheugen van de organisatie, zowel op de korte als de lange termijn. Concreet betekent dit notuleren, actielijsten maken, administreren (ledenadministratie) en archiveren. Ten tweede moet de secretaris zorgen voor het geweten van de organisatie. Hij of zij moet zich bijvoorbeeld steeds afvragen: corresponderen onze plannen wel met de uitgangspunten van de stichting? Tot slot bewaakt de secretaris de procedures. Ook plant de secretaris de bestuursvergaderingen in, houdt ruggenspraak met de (vice) voorzitter enz.

 

 Taken (het is mogelijk te kiezen voor slechts één van deze taken)
• Opstellen van vergaderrooster, opstellen van de agenda, tijdig toesturen van de stukken enz.
• Notuleert en maakt verslag en actielijst
• Houdt de administratie bij, zoals adressenlijst gezinnen, vrijwilligers enz.

• Verwerkt de post en beantwoord deze en houdt ruggenspraak met de voorzitter

• Correspondentie, PR&Marketing, bijwerken van de website en dergelijke

• Nagaan of de procedures nog up to date zijn en of het bestuur zich aan de richtlijnen houdt

 

 Competenties
• hoofd en bijzaken kunnen onderscheiden

• Samenwerken
• Creatief denken
• Mondelinge communicatie en schriftelijke communicatie 
• Sociaal en oplossingsgericht
• affiniteit met Office zoals outlook, Excell en Word

 

 Wij bieden
• Een gezellige plek om ervaring op te doen
• Een plek waar je je eigen taken kunt ontwikkelen maar waar samenwerking heel belangrijk is
• Voldoening halen uit het neerzetten van een geslaagde middag / avond voor de kinderen

Reacties
Neem contact op met Bianca Appel via telefoonnummer 06-43614683 of mail voor meer informatie naar
info@yeoh.nl

 

 
Hou deze site, FB en Twitter goed in de gaten voor meer informatie.

  


Image result for afbeelding twitter:
Stichting YEOH & Culture, KVK 65440773
RSIN: 8561.13.414

 

 

HomeWie zijn wijOnze visie en doelstellingActiviteiten - diversActiviteiten - danslesActiviteiten - CardiaCulture - brassbandsOptredens / talentenjachtOnze gegevens en locatieNeem contact met ons opKind aanmeldenSponsorsFotogalerij