Organiseer zelf uw evenement in drie eenvoudige stappen
 • Maak keuze welke hulp u zoekt
 • Specificeer uw aanvraag
 • Ontvang kosteloos 3 vrijblijvende offertes op maat
Meer advies? Bel gerust

Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. YEOH, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61077534, hecht veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen wanneer u diensten bij ons afneemt, en hoe we deze informatie gebruiken.
Onze diensten 

YEOH organiseert evenementen om in groepsverband aan deel te nemen en arrangeert desgewenst het betreffende transport van en naar de locatie, bezoek aan horeca en overnachting(en). Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.
Welke persoonsgegevens worden verzameld? 

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens van u:

 • Voor- en achternaam
 • Uw adres
 • E-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam, mits u deze opgeeft, wat een persoonsgegeven is indien uw onderneming een eenmanszaak is
 • Een foto, indien deze is verstrekt

 

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

YEOH verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst
 • Het inschakelen van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst

Daarmee vindt de verwerking plaats conform de volgende grondslagen die erkend zijn in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘AVG’):

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en ii) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

YEOH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn  Reden
Personalia afgegeven in verband met aanvraag Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Adres Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
E-mail adres Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Telefoonnummer Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Bedrijfsnaam (indien opgegeven) Gedurende looptijd van de overeenkomst en tot 7 jaar daarna Voldoen aan wettelijke bewaarplicht van administratie voor ondernemingen
Foto Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna onmiddellijke verwijdering Uitvoering van de overeenkomst

 

Derde partijen die gegevens van onze cliënten ontvangen 

YEOH verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. In het geval van doorgeven van gegevens gaat het om geen andere gegevens dan naam en eventueel telefoonnummer. YEOH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:

 

Type organisatie Gegevensverwerking
Zelfstandig ondernemers met wie YEOH samenwerkt Mogelijk alle verstrekte gegevens
Aanbieders of van horeca Personalia
Aanbieders andere evenement ondersteunende producten of diensten Personalia
Cloud services aanbieder Alle ontvangen gegevens

 

Hosting partner Alle ontvangen gegevens
Accountant Bedrijfsnaam en facturatiegegevens in het kader van het opstellen van onze jaarcijfers

 

YEOH beschikt uiteraard over de exacte bedrijfsnamen en contactgegevens van bovengenoemde partijen.

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 

Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in Nederland en de EU.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YEOH gebruikt in beperkte mate cookies, te weten Google Analytics. Hiervoor verwijzen wij u naar de cookieverklaring.

 

Geautomatiseerde besluitvorming  

YEOH neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YEOH) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

YEOH neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Met derde partijen die via ons uw persoonsgegevens ontvangen, sluiten wij overeenkomsten ter bescherming van dit doel.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YEOH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te laten sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yeoh.nl.

Advies inzake uw offerte?
Offerte checker
Wij maken gebruik van cookies om de gebruiks­­vriendelijkheid van onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we je hierdoor gerichte content bieden op onze websites, via onze andere kanalen en andere media. We onthouden je keuze zodat je niet iedere keer dat je onze website bezoekt deze vraag te zien krijgt. Naast het accepteren van de cookies, kan je de cookies ook beheren via 'Cookie instellingen'.
Accepteer cookiesCookie instellingen